Karin Stiksma | 06 190 570 19 karin@jointprojects.nl |

5 WEB Karin Stiksma

header mobile

Joint Projects

Bestuur, toezicht en programmamanagement; innovatie in zorg en onderwijs

Bouw samen met andere organisaties aan een succesvolle hybride samenwerkingsvorm

 • Bent u als directeur/bestuurder liever met de aansturing van de eigen organisatie bezig dan met al dat gedoe rond samenwerkingsverbanden?
 • Vindt u als directeur/bestuurder dat samenwerken vooral stroef en traag verloopt en bovendien weinig resultaat oplevert?
 • Ervaart u als directeur-bestuurder dat je voor samenwerken een hele lange adem nodig hebt?
 • Vraagt u zich af of succesvolle samenwerkingsverbanden een toevalstreffer zijn of niet?
 • Weet u niet hoe samenwerkingsverbanden kunnen groeien?

U bent een ervaren bestuurder met veel kennis van uw vakgebied. Met de decentralisaties in het sociaal domein is de wereld om u heen enorm veranderd. Rollen, taken en budgetten zijn door de overheid anders belegd. Organisaties zijn tegenwoordig rondom de netwerklogica georganiseerd. Dat vraagt veel van u en uw organisaties. Wat heeft u daarvoor nodig?

 • focus op waarin uw organisatie zich in onderscheidt naar de klant en uw collega-organisaties
 • medewerkers die generalistische specialisten én ondernemend zijn
 • kennis van het opzetten van (hybride) samenwerkingsvormen

Systematisch samenwerking vormgeven-Joint Projects

Sinds 2008 leid ik programma’s voor overheden, zorginstellingen en onderwijsorganisaties die een succesvolle samenwerking willen neerzetten. Met als doel om juiste op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen te realiseren. Iedere keer valt het me op hoe moeilijk het voor mensen is om buiten hun eigen organisatiebelang te kijken. En ook hoe lastig het is om de financieringsvormen van allerlei samenwerkende organisaties te ontschotten. Zodat mensen niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd en uiteindelijk buiten de maatschappij belanden. Ondanks hun betrokkenheid bij de klant zijn veel organisaties vaak niet effectief, omdat ze zich te veel laten leiden door de regels en wetgeving waar ze aan moeten voldoen. Als ook u als bestuurder moeite heeft met het neerzetten van een succesvolle samenwerking dan bent u hierin dus niet alleen. Maar het kan echt anders.

Het is voor iedere organisatie mogelijk om systematisch toe te werken naar een soepel samenwerkingsverband. Als u de samenwerking aangaat vanuit een concrete gemeenschappelijke ambitie en daarbij de meest gedreven professionals inzet, dan trekken zij vanzelf het programma. Deze mensen moet je als bestuurder en manager optimaal faciliteren en mandateren. Zelf werk ik al jaren op deze manier. En heb ik vele bestuurders, directeuren en managers begeleid om deze wijze hun organisatie op de kaart te zetten binnen een succesvol samenwerkingsverband.

 

‘‘

Ref home

Karin weet een goede balans te vinden tussen regelgeving, instrumentele aanpak en inspiratie. Zij is iemand die op strategisch niveau denkt en goed de implicaties voor de operationele kant weet te benoemen. Daarnaast is haar politieke sensitiviteit van grote waarde gebleken in het programma, waar meer dan 20 verschillende scholen, ruim 10 gemeentes en het ministerie bij betrokken zijn. Karin is te kenschetsen als een netwerker, die snel contact kan leggen op alle niveaus. Ze kan zich goed verplaatsen in gevoeligheden en belangen van andere organisaties en weet vanuit die belangen te verbinden. Ze heeft snel overzicht in complexe vraagstukken en werkt resultaatgericht. Anky Veldman, Lid College van Bestuur Aventus (2002-2014)

 

 • header home 2016
 •  
 •  

blokje 0017 1

blokje 0013 5

blokje 0004 14

blokje 0016 2