Karin Stiksma  |  06 190 570 19  |  karin@jointprojects.nl

Diensten

Vragen vrijetijdsondernemers

Binnen de vrijetijdssector spelen bij directeuren bestuurders de volgende vragen spelen:

 • Hoe kom ik tot een inclusieve strategie en bedrijfsvoering?
 • Hoe kom ik tot nieuwe product-marktcombinaties zodat iedereen kan genieten van mijn vrijetijdsaanbod?
 • Hoe kan ik meer omzet genereren?
 • Hoe krijg ik een goede reputatie op het gebied van toegankelijkheid komen?
 • Hoe kan ik gaan samenwerken met andere partijen in de keten zodat ik een toegankelijk aanbod in mijn dagattractie of verblijfsaccommodatie kan aanbieden?
 • Hoe kom ik tot een uniek, onderscheidend concept op het vlak van toegankelijk vrijetijdsaanbod?
 • Hoe kan ik deelnemer worden van de community Toegankelijke Recreatie en wat zijn daar de voordelen van?
 • Hoe kunnen wij als Management Team geïnspireerd en geïnformeerd worden over wereldwijde best practices op het gebied van toegankelijkheid?

Karin Stiksma helpt als strategisch consultant directeuren en bestuurders in de vrijetijdsbranche met:

 • de ontwikkeling van een inclusieve strategie
 • de vertaling daarvan in een inclusieve bedrijfsvoering
 • conceptontwikkeling
 • community building
 • het verzorgen van presentaties/symposia/workshops/inspiratiesessies
 • diverse (wetenschappelijke) publicaties

Neem gerust contact met mij op om te verkennen of ik wat voor u kan betekenen!

 

Referenties: ‘Leuke creatieve manier van visiebepaling’. ‘Strak programma, mooi resultaat’. ‘Goed hoe de aanpak gezamenlijk wordt vormgegeven’. ‘Gezamenlijk belang zien van de cliënt’. ‘Enthousiasme waarmee iedereen hier bijdraagt’. ‘Eenvoud, daadkracht, samenwerken, humor’.

Rollen

Inhoud én benchmark

Vanuit mijn studies Vrijetijdwetenschappen en Internationale Master Programme in European Leisures Studies, breng ik een combinatie van een bedrijfskundige, psychologische en sociologische achtergrond in. In mijn loopbaan heb ik verschillende functies bekleed, zowel publiek als privaat en zowel nationaal als internationaal. Van locatiemanager, interim manager, marketing director tot directeur-bestuurder en toezichthouder. 

In elke rol zit mijn meerwaarde in het inbrengen van zowel inhoudelijke thema’s als in de benchmark die ik door mijn brede ervaring nationaal en internationaal tot mijn beschikking heb. Ik breng altijd ‘inclusie’ als thema in. 

Toezichthouder

Als toezichthouder ben ik vooral geïnteresseerd in de intrinsieke motivatie van bestuurders en hun kwaliteiten. Dat is belangrijker dan alleen cijfers. Het draait om verantwoordelijkheid nemen en verbinding realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat ik als vrouwelijke toezichthouder daarin een ander geluid laat horen dan een man.

Directeur-bestuurder

Als directeur-bestuurder was ik in een complex krachtenveld eindverantwoordelijk voor 80 medewerkers en een omzet van € 4.5 mln.

Interimmanager

Als interim manager help ik organisaties bij het ontwerpen en uitvoeren van geplande veranderingen. Ik geef de kaders aan, ga de dialoog en de verbinding aan met de professionals. Zo kunnen we samen zoeken naar innovatie.

Marketing director

Als marketing director bij een makelaar in Tokio was ik verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het marketingbeleid voor expats van buitenlandse bedrijven.

Locatiemanager

Als locatiemanager was ik verantwoordelijk voor de aansturing van het MT en voor de dagelijkse gang van zaken binnen een woon-zorgcentrum. Ook zette ik de Zorgalliantie (dZA) op.

Opdrachten

Sessie voor de Board of Directors van Vekoma Rides B.V.

Opdracht
Verzorg een sessie waarin de Board of Directors inspiratie krijgt van best practices van toegankelijke attractieparken en dagattracties wereldwijd; door een nieuwe ‘bril’ kijkt naar het bestaande aanbod; en kansen ziet voor herijking van de strategie en het beleid, voor nieuwe productmarktcombinaties en strategische partnerships.

Resultaat

 • Start van een integrale en structurele benadering van toegankelijkheid binnen Vekoma Rides B.v.; in de strategie, het beleid en de bedrijfsvoering
 • Opname van toegankelijkheid in ‘The Strategy House’ en ‘Change of Programs House’

Pré scan PUUR Exloo toegankelijke villa’s

Opdracht
Voer een pré scan uit zodat Kontour Vastgoed een algemeen beeld krijgt van de doelgroepen die passen bij de verdieping van uw brand PUUR Exloo; globaal zicht krijgt op de markt van toegankelijke vakantiewoningen in het luxe segment; en grofweg zicht krijgt op de ingrediënten van een nieuw onderscheidend aanbod in de markt van luxe vakantiewoningen.

Resultaat

 • ‘insights’ in de wensen en behoeften van ervaringsdeskundigen bij hun keuze voor verblijf in luxe toegankelijke villa’s passend bij het brand van PUUR Exloo (vraag)
 • een kwalitatief en kwantitatief overzicht van de markt van toegankelijke vakantiewoningen in het luxe segment (aanbod)
 • globale verkenning van de ingrediënten voor de conceptontwikkeling van luxe toegankelijke villa’s die aansluiten bij het luxe brand van Puur Exloo (positionering)

Triënnale: programma Kleur Apeldoorn Mee!

In 2008 vond in Apeldoorn het internationale cultuur- en landschapsevenement Triënnale plaats. Er waren grote attracties voor het cultuur-recreatieve publiek. En ook activiteiten voor en door Apeldoorners. 

Opdracht
Zet een programma op waarin de eigen inwoners van Apeldoorn betrokken worden bij het Triënnale evenement. 

Resultaat
Een programma ‘Kleur Apeldoorn Mee!’ bestaande uit 3 projecten:

 • Code Groen: een grote, groene paraplu van events

Woningcorporaties lieten in samenwerking met 40 kunstenaars, bewoners en ondersteund door een welzijnsorganisatie, 100 kunstzinnige uitingen groeien in de dorpen en buurten van Apeldoorn. Samen met buurtbewoners hebben kunstenaars het groen in de buurt op de kaart gezet, verfraaiden zij de woonomgeving met kunst of deden ze aan straattheater. 

 • The Royal Mile: leer- werkplek voor uitkeringsgerechtigden

Onder begeleiding van een sociaal werkbedrijf hebben ca. 20 mensen werkervaring opgedaan als conciërge, schoonmaker of suppoost bij The Royal Mile in park Berg & Bos.

 • Premie op Groen: buurtinitiatieven beloond

Groepen bewoners gingen in 82 buurten en straten, verspreid over de stad en dorpen, aan de slag met hun omgeving. Hun activiteiten waren gevarieerd en hadden naast groene ook sociale, artistieke  en cultuurhistorische aspecten. Het leverde een keur aan initiatieven op voor het mooier en leefbaarder maken van straten en buurten.

Karin IAAPA Belgium Spring Summit Walibi

Karin Stiksma
Celebeslaan 8
7314 BG Apeldoorn
06 190 570 19