Karin Stiksma  |  06 190 570 19  |  karin@jointprojects.nl

Pleasure for all

Passie voor leisure

Mijn vlammetje voor leisure wordt ieder jaar aangewakkerd tijdens de internationale reünie die ik met mijn oud Leisure Master studenten heb. Ruim een half jaar geleden besloot ik dan ook dat ik mijn bestuurlijke ervaring en sociale expertise wil combineren met mijn passie voor en opleidings­achtergrond in leisure. Ik wil de meer zonnige kant van het leven toevoegen aan mijn professionele werk. Én verbinden met mijn sociale bewogenheid. 

Verkenning

Dat heeft tot een boeiende verkenning geleid! Ik sprak met verschillende mensen; met gasten met een beperking, hun begeleiders/ouders als ook met professionals. Op zowel bestuurlijk niveau als in de uitvoering. En van binnen en buiten de vrije­tijdssector. Aan hen stelde ik vragen en ik luisterde naar de antwoorden. Ook bezocht ik een attractieparkenbeurs, diverse symposia en congressen, ik las vakliteratuur en nieuwsbrieven. In mijn gesprekken kreeg ik zicht op wat de sector triggert, waar ze tegenaan lopen en welk  probleem ze hebben waar nog geen antwoord op is.

White paper ‘Pleasure for all! 

Op basis daarvan heb ik een stand van zaken van een deel van de vrijetijdssector gemaakt; de Nederlandse dagattracties. Ook heb ik het voorliggende vraagstuk op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit binnen de sector gedefinieerd. Tevens heb ik een visie ontwikkeld voor de sector over 10 jaar (mijn droom). Tot slot, heb ik een beeld over hoe de sector hier concreet mee aan de slag kan gaan. Dit heb ik verwoord in een white paper:

‘Pleasure for all!’ Een white paper over het vraagstuk toegankelijkheid en inclusiviteit in Nederlandse dagattracties, nu en over 10 jaar. 

Vragen dagattracties

Binnen de sector dagattracties kunnen de volgende vragen spelen:

 • Wilt u als bestuurder op strategisch niveau advies over de toegankelijkheid van uw dagattractie?
 • Wil u als bestuurder met uw dagattractie meer omzet genereren?
 • Wilt u uw goede reputatie als dagattractie behouden?
 • Heeft u moeite om personeel voor het gestandaardiseerde werk binnen uw dagattractie te vinden?
 • Bent u bestuurder of directeur van een dagattractie en wilt u zich conformeren aan maatschappelijke trends maar weet u niet hoe?
 • Wilt u samen met spelers in de hele keten aan de slag met toegankelijkheid en inclusiviteit?

In het verlengde van mijn visie op toegankelijkheid & inclusiviteit binnen dagattracties ben ik inzetbaar als strategisch consultant op het snijvlak van toegankelijkheid en leisure.

Diensten

Afhankelijk van de vraag kan ik op de volgende gebieden ondersteunen:

 • Lezing, bijeenkomst/workshop of gastcollege verzorgen
 • Nulmeting van de toegankelijkheid (‘All Access’) uitvoeren binnen uw dagattractie zodat u op basis daarvan uw strategie kunt bepalen
 • Marketing & sales ontwerpen specifiek voor het bereiken en aantrekken van mensen met een beperking  
 • Werving & selectie opzetten voor medewerkers met een beperking voor het gestandaardiseerde werk
 • Trainingen voor medewerkers om gastvrij met gasten met een beperking om te gaan (in samenwerking met partners)
 • Toegankelijkheid Bezoekerscentrum opzetten
 • Samenwerking tussen partijen in de gehele keten van dagattracties opzetten voor een gezamenlijke aanpak van toegankelijkheid en inclusiviteit

Heeft u vragen of ondersteuning nodig op strategisch niveau bij het toegankelijk en inclusief maken van uw dagattractie? Neem dan contact op met mij! 

White paper

‘Pleasure for all!’ Een white paper over het vraagstuk toegankelijkheid en inclusiviteit in Nederlandse dagattracties, nu en over 10 jaar.

Altijd op de hoogte? Ontvang nieuwe blogs meteen in uw mailbox.

Karin Stiksma
Celebeslaan 8
7314 BG Apeldoorn
06 190 570 19