Karin Stiksma  |  06 190 570 19  |  karin@jointprojects.nl

Pleasure for all!

Bijna 20% van de Nederlanders heeft een beperking. Door deze beperking zijn zij afhankelijk van de recreatie waar zij naartoe gaan en vaak wordt er niet gedacht aan deze groep. Daardoor lopen zij uw attractie mis en mist u deze groep mensen. En dat hoeft niet.

Een dagje uit of een nachtje weg is geen luxe. Iedereen verdient het. Maar toch is het heel lastig om een attractie te maken die voor iedereen toegankelijk is. Waar begin je? Wat is een beperking? Hoe krijg je íedereen mee?

Dit klinkt inderdaad heel overweldigend, maar als u de handvaten, het netwerk en de expertise heeft, dan bent u er al voor 90%.

En daar kan ik u bij helpen. 

(English below)


Mijn persoonlijke missie is ‘plezier voor iedereen!’

Ik combineer mijn sociale bewogenheid en bestuurlijke ervaring met mijn passie en opleidingsachtergrond in de vrijetijdssector.

Om plezier en ontspanning voor iedereen te realiseren, is er écht een verandering nodig. Ik help bestuurders en directeuren in de vrijetijdsbranche daarbij. 

Mijn drijfveren van nature zijn bouwen, ‘puzzelen’ en ondersteunen. Daarbij zijn waarden als integriteit, inclusiviteit en harmonie voor mij fundamenteel. Dat maakt dat ik altijd gericht ben op samenwerking met andere partijen. Samen komen we tot een win-win. Daarbij begin ik met het opwekken en richten van sociale energie. Simpelweg omdat ik daar zelf ook energie van krijg!

In de video ‘Vrijetijd voor iedereen, door iedereen’ zie en hoor je meer over het waarom, wat en hoe van mijn droom. 

In ‘Pleasure for all! Een white paper over het vraagstuk toegankelijkheid en inclusiviteit in Nederlandse dagattracties, nu én over 10 jaar!’ lees je mijn visie. 

 

White paper

‘Pleasure for all!’ Een white paper over het vraagstuk toegankelijkheid en inclusiviteit in Nederlandse dagattracties, nu en over 10 jaar.

Pleasure for all!

My personal mission is ‘Pleasure for everyone!’

I strive to combine my commitment to social awareness and executive experience with my passion for inclusivity and an International Master’s Degree in leisure.

In order to realize pleasure and relaxation for everyone, a real change is needed. I help CEO’s and directors in the leisure sector accomplish this.

My natural motivation is to build, solve problems and offer support. Values like integrity, inclusivity and harmony are fundamental to me. As a result, my focus is aimed at collaboration with other parties. Together we can create a win-win situation. This starts by generating and stimulating social enthusiasm and energy which in turn fuels my passion!

In the video ‘Leisure for all’ you will see and hear more about the why, what and how of my dream.

In ‘Pleasure for all!‘ a white paper which addresses the issues of accessibility and inclusivity at Dutch visitor (day) attractions, you will read all about my vision now and for the coming 10 years!

White paper

Folder accessible leisure

Testimonials

“Passionate and Professional”

Har Kupers CEO Vekoma Rides Manufacturing bv
Last year I used the services of Karin and her company Joint Projects to accelerate the progress of an internal task force for studying and increasing the accessibility of our existing and new rides. Thanks to her inspiring working session and her professionalism in leadership we made a big step in improving and attention for accessibility of our ride systems. I continued the professional and pleasant relationship by including her in further developments and in attending initiatives, like the “Digital Wake Up”, of the Community “Toegankelijke Recreatie”. Also in these sessions you can recognize the professional involvement of Karin in the efficient managed and well organized meetings. As consequence Vekoma is happy to join the community and benefit further from Karin’s drive and commitment to get things done in general and specific to improve the accessibility in the leisure industry.

Karin knows how to strike the right chord with the right people

Reinoud van Assendelft de Coningh, Leisure & Culture consultant

With her company Joint Projects, Karin Stiksma is fully committed to making the national and international leisure sector more aware of the right that every person has to re-creation, to rediscover themselves in leisure-related activities. Accessibility and the possibility to fully enjoy attractions or attractive experiences for everyone. Regardless of any physical or psychological disability. Her ambition and drive to demand international attention for this subject commands respect and admiration. Karin knows how to strike the right chord with the right people and motivate them to commit to what Karin has come up with long before. She is a natural leader in group processes and knows how to achieve her goal with respect for all involved in the process. My professional experience with working with Karin is extremely pleasant and motivating. Above all, Karin is characterized by her drive and commitment to the goal she has set for herself.

Kundig verbinder en organisator

Kees Klesman, directeur Club van Elf

Ik ken Karin als iemand met een prettige vasthoudendheid op de onderwerpen waar ze voor staat. Haar gevoel voor nuance en mensenkennis maar ook structurele aanpak en strategische kijk op zaken maken haar tot een kundig verbinder en organisator. Haar hart en hoofd zijn in balans waardoor ze zich bij uitstek in kan zetten voor maatschappelijk relevante onderwerpen. 

Scherp oog voor perspectief van de cliënt

Prof. dr. Jos I.M. Egger, Hoogleraar Contextuele psychologie Radboud Universiteit en Wetenschappelijk Hoofd Vincent van Gogh Topreferente Zorg

Wij vormen de harde kern van de Commissie Toezicht Kwaliteit en Veiligheid van Zorg van de Raad van Toezicht van Trajectum, waarin de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. Deze samenwerking ervaar ik als heel prettig en constructief!

Je toont je in deze context als een uitstekend georganiseerde, goed voorbereide en analytisch ingestelde collega die, met gevoel voor de meervoudige complexiteit van het menselijk handelen, steeds vanuit een heel eigen perspectief relevante zaken naar voren brengt.

Hierin houd je een scherp oog voor het perspectief van de patiënt/cliënt en vraagt daar steevast en nadrukkelijk aandacht voor. Je maakt ook echt werk van de bevordering van inclusief denken en bent een groot voorvechter van het op alle niveaus betrekken van ervarings-deskundigheid.

Tot slot is het goed om te benoemen dat jouw deelname aan de diverse medezeggenschaps-organen (e.g., ondernemingsraad en centrale cliëntenraad) zich kenmerkt door een heel toegankelijke stijl en een uitstekend observatievermogen – ook van het onbenoemde.

 

Altijd op de hoogte? Ontvang nieuwe blogs meteen in uw mailbox.

Karin Stiksma
Celebeslaan 8
7314 BG Apeldoorn
06 190 570 19