Privacybeleid

Joint Projects, gevestigd aan Celebeslaan 8, 7314 BG Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Celebeslaan 8
7314 BG Apeldoorn
0619057019

Voor vragen kunt u terecht bij K.M. Stiksma. Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Joint Projects verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een uitgebreid overzicht van de doelen waarvoor Joint Projects uw gegevens gebruikt.

Hieronder vindt u een globaal overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Organisatienaam
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Profielfoto’s op de website van Joint Projects kunnen ras en etniciteitskenmerken bevatten. De profielfoto’s zijn uitsluitend bedoeld voor de onderlinge communicatie en niet voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Joint Projects verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • uw deelname aan de community Toegankelijke Recreatie
  • verzenden van berichten, nieuwsbrieven en/of reclamefolders

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Joint Projects bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het privacyregister van Joint Projects zijn de bewaartermijnen per verwerking vermeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Joint Projects verwerkt uw gegevens niet aan derden. Bij deelname aan de community Toegankelijke Recreatie kunnen deelnemers onderling wel kennisnemen van elkaars gegevens. Dat is inherent aan het doel van de community.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Joint Projects gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer u deelneemt aan de community Toegankelijke Recreatie kunt u dit zelf doen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Joint Projects zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Joint Projects wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Joint Projects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

×

Hallo!

Vind je het makkelijker om je vraag via WhatsApp te stellen?

Ik probeer je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden, maar hou er rekening mee dat ik niet altijd direct kan reageren.

×