Gebruikersvoorwaarden

Inleiding

Via Joint Projects vinden recreatieondernemers informatie op één centrale plek die hen ondersteunt om breed toegankelijk te worden voor mensen met een fysieke, cognitieve of zintuigelijke beperking. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie. Het levert u dus meer tijd op om te ondernemen. Dat is wat veel ondernemers willen. 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website jointprojects.nl die wordt uitgevoerd door Joint Projects. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van de gebruikersvoorwaarden.

Gebruik van de website

Via jointprojects.nl/community vindt u informatie van partijen uit het brede speelveld van toegankelijke recreatie die u nodig heeft om toegankelijk te ondernemen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Joint Projects garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Joint Projects wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Joint Projects links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Joint Projects worden aanbevolen. Joint Projects aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Joint Projects niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie delen en gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Joint Projects en/of derden. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joint Projects of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

In de Community wordt ook informatie en artikelen gedeeld van derden. Het eventueel downloaden van informatie van derden vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Indien een derde gebruik maakt van de mogelijkheid om content te delen, dan kan deze derde in geen geval aanspraak maken op enige vergoeding. Het uploaden van content of het toevoegen van een reactie vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Joint Projects behoudt zicht het recht voor om geüploade content niet te plaatsen of te verwijderen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande mededeling. Joint Projects maakt geen back-ups van geüploade content of publicaties.

Joint Projects aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

Informatie waarin een hyperlink naar de betreffende content op jointprojects.nl is opgenomen, mag wel openbaar gemaakt worden dan wel worden verspreid zonder voorafgaande toestemming van Joint Projects en/of deelnemers van de community. Daarvoor dient dus wel de betreffende hyperlink te worden gebruikt naar de content op jointprojects.nl/community. 

Wijzigingen

Joint Projects behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden aan te passen. Wij raden je aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Versie 8 november 2022

×

Hallo!

Vind je het makkelijker om je vraag via WhatsApp te stellen?

Ik probeer je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden, maar hou er rekening mee dat ik niet altijd direct kan reageren.

×