Karin Stiksma  |  06 190 570 19  |  karin@jointprojects.nl

Mijn droom

Ik heb de droom dat vrije tijd voor iedereen toegankelijk is: ‘Mijn stellige overtuiging is dat recreatie geen luxe is maar noodzaak, zeker voor mensen met een beperking’. Er zijn veel partijen nodig om een toegankelijk ‘dagjeuit’ of ‘nachtjeweg’ te realiseren. Karin Stiksma heeft vorig jaar het initiatief genomen om tijdens de coronacrisis de community Toegankelijke Recreatie op te richten.

‘In de community Toegankelijke Recreatie zitten ruim 65 partijen van zowel de vrijetijdssector als van belangenorganisaties. Dat zijn organisaties die niet elkaars natuurlijke partners zijn. Dat levert veel energie en inspiratie op!’

Onze Why: iedereen overal plezier

Iedereen overal plezier, daar gaan wij voor. Toegankelijke Recreatie brengt recreatieondernemers, ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, brancheorganisaties en experts samen in één community. Het doel van de community is: recreatieondernemers vanuit alle beschikbare kennis en mogelijkheden ondersteunen bij het breed toegankelijk maken van hun dagattractie, verblijfsaccommodatie of bestemming voor mensen met een fysieke, cognitieve of zintuigelijke beperking.

Er gebeurt gelukkig al veel op het gebied van toegankelijke recreatie. Maar het is versnipperd, vaak ad hoc op projectniveau en blijft op middelmanagementniveau hangen. Met meer verbinding en samenwerking komen we verder. Het is nodig om de verschillende perspectieven naast elkaar te zetten. Zo ontwikkelen we meer kennis en begrip voor elkaar. Begrip van de ervaringsdeskundige voor de keuzes van de ondernemer en visa versa. Van de veiligheidsspecialist die meer zicht krijgt op de mogelijkheden van iemand met een beperking. Ook is het goed om de wet- en regelgeving te kennen en de maatschappelijke opvattingen. Er is behoefte aan actie, aan één centrale plek, met het relevante netwerk op bestuurlijk niveau en een bundeling van kennis en ervaring. De community Toegankelijke Recreatie biedt deze plek.

Joint Projects als faciliterende organisatie

Joint Projects is de faciliterende organisatie achter de community. Dat doet ze met een vast team bestaande uit communicatieadvies en officemanagement. Maar een community ben je samen. Alle deelnemers dragen actief bij, delen kennis en werken samen. We merken elke keer weer: samen kom je verder!

Inmiddels is er een eigen website: www.toegankelijkerecreatie.nl met o.a. een forum, een kennisbank met o.a. best practices en toolkits. In bijgaande folder kun je lezen hoe je deelnemer kunt worden van de community.

Folder abonnement


Financiers

De volgende financiers hebben de opstart van de community in de tweede fase mogelijk gemaakt:


De volgende financiers hebben de opstart van de community in de eerste fase mogelijk gemaakt: 


Karin Stiksma
Celebeslaan 8
7314 BG Apeldoorn
06 190 570 19