Karin Stiksma  |  06 190 570 19  |  karin@jointprojects.nl

Community ‘Toegankelijkdagjeuit’

Joint Projects nam tijdens de eerste weken van de coronacrisis het initiatief om verschillende partijen aan tafel te zetten. Met als doel dat ook mensen met een beperking na de lockdown weer veilig een dagje uit kunnen. In 3 online sessies is op een organische manier een community ontstaan. Het is uniek dat recreatieondernemers, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers de handen ineenslaan. De samenwerking is veelbelovend.

De community ondersteunt recreatieondernemers vanuit alle beschikbare kennis en mogelijkheden bij het breed toegankelijk maken van hun dagattracties. Met als doel dat 50% van alle dagrecreatie bedrijven in 2030 voldoet aan de basisvoorwaarden van toegankelijkheid. In het projectplan staat opgenomen wat de community de komende periode gaat doen. Er is subsidie toegekend aan Joint Projects die het uitbouwen van de community mogelijk maakt.

Karin Stiksma van Joint Projects is initiatiefnemer/kwartiermaker en Rick Brink, Minister van Gehandicaptenzaken, is woordvoerder van de community.

Projectplan

Online sessies

Afgelopen voorjaar heeft de community in drie online sessies de volgende thema’s besproken:

  1. Aanvulling op protocol Veilig Samen Uit
  2. Community ‘Toegankelijkdagjeuit’
  3. Praktijkervaringen dagjes uit

Heb je ze gemist? De PowerPoint presentaties van de online sessies kun je hier nog bekijken.

Gastspecifieke aanvulling op protocol

De community heeft een vliegende start gemaakt en snel resultaten geboekt. Zo is een gastspecifieke aanvulling op het protocol van de Club van Elf en Vereniging van Dierentuinen gemaakt. Op 30 juni jl. is deze overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer.

Aanvulling op protocol Veilig Samen Uit

Persberichten

Video’s

Meer informatie?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de initiatiefnemer/ kwartiermaker, Karin Stiksma

Lid van community


Financiers


Karin Stiksma
Celebeslaan 8
7314 BG Apeldoorn
06 190 570 19