Karin Stiksma  |  06 190 570 19  |  karin@jointprojects.nl

Community ‘Toegankelijkdagjeuit’

Joint Projects nam tijdens de eerste weken van de coronacrisis het initiatief om verschillende partijen aan tafel te zetten. Met als doel dat ook mensen met een beperking na de lockdown weer veilig een dagje uit kunnen. In 3 online sessies is op een organische manier een community ontstaan. Het is uniek dat recreatieondernemers, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers de handen ineenslaan. De samenwerking is veelbelovend.

De community ondersteunt recreatieondernemers vanuit alle beschikbare kennis en mogelijkheden bij het breed toegankelijk maken van hun dagattracties. Met als doel dat 50% van alle dagrecreatie bedrijven in 2030 voldoet aan de basisvoorwaarden van toegankelijkheid. In het projectplan staat opgenomen wat de community de komende periode gaat doen. Er is subsidie toegekend aan Joint Projects die het uitbouwen van de community mogelijk maakt.

Karin Stiksma van Joint Projects is initiatiefnemer/kwartiermaker en Rick Brink, Minister van Gehandicaptenzaken, is woordvoerder van de community.

Online sessies

Afgelopen voorjaar heeft de community in drie online sessies de volgende thema’s besproken:

  1. Aanvulling op protocol Veilig Samen Uit
  2. Community ‘Toegankelijkdagjeuit’
  3. Praktijkervaringen dagjes uit

Heb je ze gemist? De PowerPoint presentaties van de online sessies kun je hier nog bekijken.

Gastspecifieke aanvulling op protocol

De community heeft een vliegende start gemaakt en snel resultaten geboekt. Zo is een gastspecifieke aanvulling op het protocol van de Club van Elf en Vereniging van Dierentuinen gemaakt. Op 30 juni jl. is deze overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer.

Persberichten

Video’s

Meer informatie?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de initiatiefnemer/ kwartiermaker, Karin Stiksma

Deelnemers

We willen graag deelnemers van allerlei soorten dagjes uit; van museum tot strand, van theater tot attractiepark, van natuur tot dierentuin en alles wat daartussen zit. Ook willen we graag deelnemers vanuit de gehele keten: designers, engineers en fabrikanten, inspectie, dagrecreatie-aanbieders, ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, lokale en rijksoverheid, vervoersbedrijven en fondsen.

Wil je ook meewerken aan toegankelijke en inclusieve dagjes uit voor mensen met een beperking? En wil je deelnemen aan de community? Neem dan contact op met Karin Stiksma, kwartiermaker.

Lid van community


Financiers


Karin Stiksma
Celebeslaan 8
7314 BG Apeldoorn
06 190 570 19