Karin Stiksma  |  06 190 570 19  |  karin@jointprojects.nl

Karin’s droom

‘Mijn stellige overtuiging is dat recreatie geen luxe is maar noodzaak, zeker voor mensen met een beperking’, zegt Karin. Ze wil dat vrije tijd voor iedereen toegankelijk is. Om dat te realiseren, zijn er veel partijen nodig. Daarom is er de community Toegankelijke Recreatie. 

‘In de community Toegankelijke Recreatie zitten ruim 30 partijen van zowel de vrijetijdssector als van belangenorganisaties. Dat zijn organisaties die niet elkaars natuurlijke partners zijn. Dat levert veel energie en inspiratie op!’, zo zegt Karin. 

Onze Why: iedereen overal plezier

Iedereen overal plezier, daar gaan wij bij Joint Projects voor. Toegankelijke Recreatie brengt recreatieondernemers, ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, brancheorganisaties en experts samen in één community. 

Het doel van de community is om recreatieondernemers vanuit kennis en mogelijkheden te ondersteunen bij het toegankelijk maken van hun dagattractie, verblijfsaccommodatie of bestemming voor mensen met een fysieke, cognitieve of zintuigelijke beperking.

Er gebeurt gelukkig al veel op het gebied van toegankelijke recreatie. Maar het is versnipperd; vaak blijft het op projectniveau hangen. Met meer verbinding en samenwerking komen we verder. Daarom is nodig om de verschillende perspectieven naast elkaar te zetten. Zo ontwikkelen we meer kennis en begrip voor elkaar. 

Van de veiligheidsspecialist tot iemand met een visuele beperking: door de Community creëren we besef en inzichten. Er is behoefte aan actie, aan één centrale plek met het relevante netwerk op bestuurlijk niveau en een bundeling van kennis en ervaring. 

De Community Toegankelijke Recreatie biedt deze plek.

Joint Projects als faciliterende organisatie

Joint Projects is de faciliterende organisatie achter de community. Dat doet ze met een vast team bestaande uit communicatieadvies en officemanagement. Maar een community ben je samen. Alle deelnemers dragen actief bij, delen kennis en werken collectief. We merken het elke keer weer: samen kom je verder!

Inmiddels is er een eigen website: www.toegankelijkerecreatie.nl met o.a. een forum, een kennisbank, best practices dagelijks nieuws en toolkits. In bijgaande folder kunt u lezen hoe u en uw organisatie deelnemer kunt worden van de community.

Folder abonnement


Financiers

De volgende financiers hebben de opstart van de community in de tweede fase mogelijk gemaakt:


De volgende financiers hebben de opstart van de community in de eerste fase mogelijk gemaakt: 


Karin Stiksma
Celebeslaan 8
7314 BG Apeldoorn
06 190 570 19