Feestelijk moment: Joint Projects levert plan van aanpak voor Changing Places toiletten op

Op 15 augustus jl. hebben we met taart gevierd dat het plan van aanpak voor Changing Places Toiletten in Nederland is vastgesteld.

Samen met Stichting Het Gehandicapte Kind jaagt Joint Projects de beweging naar Changing Places toiletten in Nederland aan.

Waar het in Engeland al heel gebruikelijk is om dat soort voorzieningen te hebben, hebben we er in Nederland nog geen één.

Joint Projects mocht in de periode januari – juni 2023 het proces van de totstandkoming van een plan van aanpak begeleiden. Dat deed ze als volgt:

•   Gesprekken met decision makers 

•   Online survey naar behoefte aan liggende verzorgingsplekken

•   Desk research in binnen- en buitenland

•   Werving & selectie van (verwant-)ervaringsdeskundigen (het zgn. Changing Places Rebellenteam)

•   Co-creatie sessie met diverse stakeholders

•   Contouren campagne/communicatieplan

•   Verkenning realisatie eerste Changing Places toilet

Op basis van deze activiteiten heeft Joint Projects het plan van aanpak geformuleerd.

We gaan nu de volgende fase in van realisatie. Maar eerst zijn er middelen nodig om de totstandkoming te kunnen co-financieren.

Op de homepage (https://jointprojects.nl/) en in de Kennisbank van de community Toegankelijke Recreatie (https://jointprojects.nl/changing-places-plan-van-aanpak/) vind je een samenvatting van het plan van aanpak. 

×

Hallo!

Vind je het makkelijker om je vraag via WhatsApp te stellen?

Ik probeer je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden, maar hou er rekening mee dat ik niet altijd direct kan reageren.

×