Community vraagt Tweede Kamer om Actieplan Inclusief Recreëren

Op 18 januari 2021 heeft Bartiméus Fonds namens de financiers van de community ‘toegankelijkdagjeuit’ (per februari 2021: Toegankelijke Recreatie) in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om een Actieplan ‘Inclusief Recreëren’ te maken. Tot de community behoren ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangen- en brancheorganisaties en experts uit verschillende disciplines. Zij slaan de handen ineen voor een meer inclusieve recreatiemarkt.

COVID-19 grootste ontwrichting ooit voor recreatiesector

De coronapandemie is ook voor de recreatiesector de grootste disruptie ooit. De community grijpt deze tijd aan om zich te verenigen rondom de vraag: hoe zorgen we ervoor dat straks iedereen toegang heeft tot de recreatiesector? Zodat mensen met beperkingen – zichtbaar of niet – zich erkend voelen als onderdeel van de menselijke diversiteit. Ook in de wereld van recreatie.

Door de coronacrisis is het belang van de ‘sense of belonging’ gegroeid. Nu we wederom in een lockdown zitten, blijkt des te meer hoe belangrijk het is dat ook mensen met een beperking kunnen recreëren. Zij zijn nu noodgedwongen meer alleen thuis. De eenzaamheid slaat keihard toe. Niet voor niets noemde premier Rutte het initiatief ‘Eén tegen eenzaamheid’ in de persconferentie van 12 januarijl.

Een Actieplan Inclusief Recreëren binnen EZK

De overheid heeft een belangrijke beleidsbepalende en stimulerende rol naar ondernemers om werk te maken van toegankelijke recreatie. Een Actieplan ‘Inclusief Recreëren’ is daarin een passende eerste stap. En een adequate vertaling van de aangenomen motie van december 2019 waarin staat dat alle ministeries een Werkagenda op moeten stellen. Het ministerie van EZK kan de implementatie van het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ zo goed borgen.

Community

De community ‘Toegankelijkdagjeuit’ (per februari 2021: Toegankelijke Recreatie), die bestaat uit ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangen- en brancheorganisaties en experts uit verschillende disciplines, slaat op initiatief van Joint Projects sinds mei 2020 de handen ineen voor een meer inclusieve recreatiemarkt. Financieel wordt de community mogelijk gemaakt door Bartiméus Fonds, HandicapNL, VNO-NCW/MKB Nederland, Ministerie van VWZ, De Zonnebloem en het Gehandicapte Kind. De community ondersteunt ondernemers in het toegankelijk maken van hun locatie of activiteit. Stap één is al gezet door samen een aanvulling te schrijven op het anderhalvemeterprotocol ‘Samen Veilig Uit’ van de Club van Elf.

 

×

Hallo!

Vind je het makkelijker om je vraag via WhatsApp te stellen?

Ik probeer je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden, maar hou er rekening mee dat ik niet altijd direct kan reageren.

×