Karin Stiksma over haar gastredacteurschap van het themanummer Inclusiviteit van Vrijetijdstudies

De nieuwste editie van Vrijetijdstudies heeft als thema Inclusiviteit. Inclusie is een begrip waar veel over te zeggen valt. Een complex begrip. Een vraagstuk dat vele lagen en nuances kent. Een zogenaamd wicked problem dat je niet zomaar 123 oplost. En waar veel actoren uit diverse disciplines een rol bij spelen. De redactie van Vrijetijdstudies heeft bij dit themanummer gastredacteur Karin Stiksma, initiatiefnemer van de community Toegankelijke Recreatie, betrokken. Ze reageerde gelijk enthousiast met een volmondig JA.

Waarom ben je gastredacteur geworden?
Binnen de recreatiesector ben ik nationaal en internationaal erg actief op dit gebied. Ik heb een groot netwerk, veel kennis, publiceer en ben spreker op dit vlak. Daarbij houd ik me bezig met de gehele recreatiesector. Het maakt mij niet uit of je naar een museum, een attractiepark, een camping of een dierentuin gaat. Als je maar plezier hebt! Ook richt ik me niet op één soort beperking maar op iedereen. Alle mensen willen immers er lekker op uit.

Wat betekent inclusie voor je?
We praten over inclusie omdat er in onze samenleving exclusie is. We sluiten nog steeds mensen uit en we discrimineren. Inclusie gaat erover dat iedereen ertoe doet en mee mag doen. Voor mij is dat een belangrijke waarde. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, beperking of kleur. Iedereen moet de kans hebben om gebruik te maken van alle vormen van voorzieningen, informatie en dienstverlening. Ook in de leisure. Dat betekent dus dat we als samenleving en dus ook als vrijetijdssector iets anders moeten doen dan we nu doen. Inclusie gaat over een transformatie van het
huidige, en samen zoeken naar wat nodig is zodat iedereen kan meedoen en floreren. Inclusie is niet de ander uitnodigen om mee te doen aan jouw
voorwaarden.

Gaat dat verder dan toegankelijke recreatie?
Zeker! Toegankelijke Recreatie gaat over diensten en faciliteiten zoals fysieke omgeving, vervoer, informatie, communicatie die personen met speciale toegangsbehoeften, permanent of tijdelijk, in staat stellen om te genieten van een vakantie en vrije tijd zonder specifieke barrière of probleem. Inclusie gaat over een ander waardensysteem, een andere mindset. Daar begint het. Vanuit die fundamentele andere grondhouding kunnen we recreatieaanbod ontwerpen waarbij het vanzelfsprekend is dat iedereen er onbezorgd en drempelloos van kan genieten.


Waar staat de vrijetijdssector rond inclusie?
We staan aan het begin. De bewustwording begint te komen in de sector. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Er ontbreekt nog veel kennis en vaardigheden om iedereen gastvrij te ontvangen binnen de vrijetijdslocatie. Ook zijn medewerkers nog handelingsverlegen. Gelukkig zijn er veel organisaties die ondernemers daarbij kunnen helpen.

Hoe heb je het gastredacteurschap ervaren?
Ik vond het inspirerend. Het was mooi om met de verschillende redactieleden afkomstig van Breda University of Applied Sciences, NHL Stenden, Hogeschool InHolland en NRIT samen te werken. Vanuit onze eigen perspectieven hebben we samen naar het vraagstuk diversiteit en inclusie gekeken, en mensen uit onze eigen netwerken benaderd. Dat is écht de vorm van co-creatie waar ik zo in geloof! Dat doe ik met Joint Projects ook met recreatieondernemers; samen met
ervaringsdeskundigen en de ondernemer kijken wat er anders of beter kan. De samenwerking met de redactie leverde een bont palet van artikelen op.

Nog veel kennislacunes rond vrije tijd en inclusie?
Absoluut. Bijvoorbeeld op het gebied van Universal Design of over hoe mensen met een visuele beperking ook een mooie beleving kunnen hebben. Maar ook de toegankelijkheid van technologische innovaties zoals VR en AR. Er is nog een wereld te winnen op het gebied van inclusieve vrijetijd!

Waarom moeten we deze editie van VTS lezen?
Je krijgt er inspiratie van … Je doet ideeën op … Je honger naar kennis over diversiteit en inclusieve recreatie wordt ermee gestild … Je …Kortom, vele redenen om lekker te gaan zitten en het tijdschrift te gaan lezen. Er staan prachtige artikelen in, van meer academische aard tot portretten van mensen die sleutelspeler zijn op dit gebied.

Welk artikel over vrije tijd en inclusie moet nog worden geschreven?
Over de inclusieve BELEVING. Vaak staan allerlei (technische) aanpassingen centraal maar bovenal gaat het erom dat als je erop uit gaat dat je gewoon
plezier wilt hebben met je vrienden, gezin, partner. En dat je een ononderbroken beleving hebt. Die niet verstoord wordt omdat je achterom moet, uit de wachtrij wordt gehaald of bijvoorbeeld een transfer moet maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een drempelloze beleving heeft tijdens de hele klantenreis; van voor het tot na zijn bezoek. Dat is de uitdaging van de toekomst!

×

Hallo!

Vind je het makkelijker om je vraag via WhatsApp te stellen?

Ik probeer je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden, maar hou er rekening mee dat ik niet altijd direct kan reageren.

×