Verkenning Changing Places in Nederland

Wist je dat er een groep kinderen en mensen met een beperking is die er niet op uit kan
gaan, geen plezier kan beleven in attracties of het voetbalstadion, omdat er géén juiste
toiletvoorziening beschikbaar is?

Geen toiletvoorziening?
Stichting het Gehandicapte Kind heeft met Joint Projects het initiatief genomen om dit probleem
aan te kaarten en wil Nederland mobiliseren om hier verandering in te brengen. We vinden het
belangrijk dat iedereen overal plezier kan hebben en er samen op uit kan gaan. Maar dat houdt
dus ook in dat iedereen naar de wc moet kunnen. Een bepaalde groep, kinderen en volwassenen
met een ernstige lichamelijke of (zeer) ernstig meervoudige beperking, heeft daarvoor een
speciale voorziening met een liggende verzorgingsplek voor nodig. Internationaal staat deze
voorziening bekend als een ‘Changing Place’. In Nederland hebben we nog geen officiële
Changing Place(s).

Droom: 2.501 Changing Places in Nederland
De grote droom is om 2.501 Changing Places in Nederland te gaan realiseren, uiterlijk in 2044.
Waarom dat aantal? We hebben 2.501 woonplaatsen in Nederland en daarmee kan in elke
woonplek dus dichtbij zo’n hoogst noodzakelijke plek beschikbaar zijn.
En dat is mogelijk. In Engeland realiseren ze inmiddels al 125 nieuwe Changing Places per jaar.
In totaal hebben ze er nu al 1.853 verspreid over het gehele land.

Wat is dan een Changing Place?
Een Changing Place is een toiletvoorziening die aan een aantal vereisten voldoet. Zo moet er
bijvoorbeeld een hoog-laag volwassenbrancard zijn, een tillift, een rolstoeltoegankelijk toilet, een
hoog-laag wastafel en een afsluitbare vuilnisbak. Daarbij is het belangrijk dat het geen
‘ziekenhuis-achtige’ uitstraling heeft. Je bent immers een dagje uit of nachtje weg!

Co-creatie sessie op 6 juni jl.
Tijdens een inspirerende co-creatie sessie hebben we met diverse organisaties uit de publieke en
private sector verkend wat we kunnen doen om onze grote droom te realiseren. Verschillende
soorten organisaties waren van de partij; van ervaringsdeskundigen en sanitair leverancier tot
pretparken en dierentuinen; van ingenieursbureau tot belangenbehartigersorganisatie; en van
zorgorganisatie tot het ministerie van VWS. Ook hebben we een eerste inventarisatie gedaan
hoeveel geld hiervoor nodig is en hoe deze financiering opgebracht zou kunnen worden in de
komende 20 jaren. Daarnaast hebben we samen de onderdelen voor een campagneplan in beeld
gebracht. Tot slot hebben we geïnventariseerd welke stakeholders samen met ons de schouders
eronder willen zetten om de beweging in een soepel samenspel en met een positieve insteek op
gang te brengen.

De deelnemers waren enthousiast, betrokken en hadden veel ideeën. Al met al hadden we een
rijke oogst en een mooie input voor het opstellen van een concreet plan van aanpak. Het plan zal
na de zomer gepresenteerd worden zodat we hier de benodigde publieke en maatschappelijke
steun voor kunnen zoeken.

Meedoen?
Wil jouw organisatie ook meedoen of wil je je als ervaringsdeskundige ook inzetten voor het
realiseren van deze mooie droom? Dat vinden we fijn! Neem dan contact op met Karin Stiksma
via karin@jointprojects of 06 19057019. Dan kunnen we samen verkennen wat we voor elkaar
kunnen betekenen.

×

Hallo!

Vind je het makkelijker om je vraag via WhatsApp te stellen?

Ik probeer je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden, maar hou er rekening mee dat ik niet altijd direct kan reageren.

×